İnsan Kaynakları

Çalışanlarımızla Birlikte Gelişiyoruz!

Kuruluş yılımız olan 1981’den bu yana sektörel gelişmeleri, teknolojik yenilikleri sürekli takip ettik; kendimize her yıl daha büyük hedefler koyduk ve özenle geliştirdiğimiz ürünlerimizle bugün sadece Türkiye’de değil tüm dünyada milyonlarca insana ulaşabilen bir şirket haline geldik. Bu başarıyı, çalışanlarımızla birlikte mümkün kıldık. Şirket çalışanlarımızın en büyük zenginliğimiz olduğuna ve takım çalışmasının önemine hep inandık.

Bugün, 25 yılı aşkın süredir bizimle birlikte olan tecrübeli arkadaşlarımız ve aramıza yeni katılan genç ve dinamik çalışanlarımızla birlikte yürümeye devam ediyoruz. Yonca Gıda olarak büyük bir aile olmanın mutluluğunu yaşıyor, birbirimizden güç alıyoruz. Çalışanlarımızın motivasyonu, uzmanlığı ve performansıyla önümüzdeki yıllarda daha da büyük başarılara ulaşacağımıza inanıyor, geleceğe umutla bakıyoruz.

İnsan Kaynakları politikamız şu temel ilkeler üzerinde şekilleniyor:

  • Şirketimizde din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet ayrımı yapmaksızın herkese eşit şans veriyoruz.
  • Yonca çalışanları olarak topluma karşı sorumlu; ahlaki değerlere ve etik ilkelere uygun davranıyoruz.
  • Çalışanlarımızın güvenliğini, sağlık ve mutluluğunu her zaman ön planda tutuyoruz.
  • Sağlık ve iş güvenliği konularında gerekli önlemleri alıyor; çalışanlarımızın bu kurallara uygun iş görmesini teşvik ediyoruz. Bu amaçla çalışanlarımızı sağlık, güvenlik, hijyen ve doğal afetler konularında eğitiyoruz.
  • Çalışanlarımızın bireysel ve mesleki gelişimlerini destekleyecek uygulamalar geliştiriyoruz.
  • Adil bir performans sistemiyle hem çalışanlarımızın hem de şirketimizin sürekli gelişimini garanti altına alıyoruz.
  • Çalışanlarımızın içinde bulunmaktan memnuniyet duyacakları, mutlu olacakları bir iş ortamı yaratmaya özen gösteriyor, sunduğumuz yan menfaatleri geliştirmek için gerekli yatırımları yapıyoruz.
  • Çalışanlarımızla güvene dayalı ve sağlıklı bir iletişim kurmanın önemine inanıyor; bunu destekleyecek, takım çalışmasını ve iş birliğini teşvik edecek uygulamaları, örnek projeleri hayata geçiriyoruz.

Yonca Gıda’daki iş olanaklarını incelemek ve başvurmak için lütfen tıklayınız.