İnsan Kaynakları

İnsan kaynaklarımız en büyük yatırımımız!

YONCA Gıda, gelişen pazarları, teknolojiyi ve insani değerleri baz olarak insan gücünü geliştirerek, işine, çevresine ve kendisine saygı duyan bireylerin çalışmaktan mutlu olduğu, yaklaşan problemlerin fark edilip zamanında önlemlerinin alındığı, stresten uzak bir çalışma ortamı oluşturmayı öncelikli amaç olarak değerlendirerek programının ilk sırasında bu amaca yer verilmiştir. Bu amaçla kurulduğumuz tarih olan 1981′ den bu yana en büyük yatırımımızı insan kaynağımıza yapıyor, sürekli gelişimin, mutlu ve başarılı personeller ile sürdürülebileceğine inanıyoruz.

Birlikte büyüyoruz

Uzun senelerdir bizlerle çalışan tecrübeli personelimiz ile genç ve dinamik çalışanlarımızın sayısının her geçen gün artması ve 25 yıla ulaşan çalışanlarımızın varlığı en büyük mutluluğumuz. YONCA Gıda olarak büyük bir aileyiz ve hep birlikte güçlüyüz!

İnsan kaynaklarımız için yönetim ilkelerimiz

  • İnsan kaynaklarımızda ırk, din, dil, etnik köken, cinsiyet ayrımı yapmaksızın herkese eşit şans veririz.
  • Çalışanlarımızın bireysel ve mesleki eğitimlerinin yanında sağlık, güvenlik, hijyen ve doğal afetler konusunda eğitilmelerini sağlarız.
  • Sağlık ve iş güvenliği konularında önlemler alarak kurallar koyarız ve bu kurallara uyarak, uyulmasını teşvik ederiz.
  • Çalışanlara sağlıklı ve güvenilir bir iş ortamı sunar, tüm insan kaynaklarımızın kariyer gelişimlerine destek olur ve bu amaçla geliştirme planları yapar, kaynak ayırır ve gelişimlerini izleriz.
  • Takım çalışmasının önemini bilir, tüm çalışanlarımızı öne çıkarmaya gayret eder ve destekleriz.

Motivasyonel Uygulamalarımız

Çalışanlarımızın moralinin ve motivasyonunun güçlenmesi, sürekli yüksek tutulması için İnsan Kaynakları Departmanımız’ ın öncülüğünde, grup odaklı faaliyetlerı, etkinlikleri ve organizasyonları “YONCA Gıda Ailesi” bilincinde gerçekleştiriyoruz.

YONCA Gıda’ daki iş olanaklarını incelemek ve başvurmak için tıklayınız.