Değerlerimiz

 • Dürüstlük,
 • Doğruluk,
 • Tutarlılık,
 • Kalite,
 • Müşteri Odaklılık,
 • Açıklık,
 • Ekip Bilinci,
 • Maliyet Bilinci, YONCA Gıda’ nın temel değerlerini oluşturur.

 

 

Hissedarlarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve iş ilişkisinde bulunduğumuz kişi-kuruluşlar ile ilişkilerimizde bu temel değerlerden asla ödün vermeyiz.

İş süreçlerimizde “İnsan Hakları’na ve karşılıklı menfaatlere saygı, güven ve karlılık” ilkelerini gözetiriz. Tüm faaliyetlerimizi yürürlükteki yasal mevzuatlar, ana sözleşmemiz, iç düzenlemelerimiz, oluşturduğumuz politikalar ve kurallar çerçevesinde yürütürüz.

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası

 • Müşteri ihtiyaç ve beklentileri tam olarak belirlenmiş, yasal mevzuata uygun, hijyenik koşullarda, gıda güvenliği sağlanmış ve lezzetli ürünler üreterek, ürün ve hizmet kalitemizin sürekliliğini sağlarız. Böylece yurtiçi ve yurtdışında aranan markalara sahip olmak amacımızdır.
 • Her kademedeki personelin ekip ruhuyla tam olarak katılımının gerekliliğine inanırız.
 • Kaliteyi ve gıda güvenliğini tüm çalışanlarımızın hedef ve sorumluluğu olarak kabul ederek, bunun gereği olan eğitim programlarını gerçekleştiririz.
 • Firma toplam performansını, süreç yaklaşımıyla, objektif veri ve yöntemleri kullanarak sürekli iyileştiririz.
 • Üretim ve verimlilik artışını, doğal kaynak ve enerji kullanımlarını da azaltarak sağlamayı hedefleriz.
 • Ürün kalitemizin, tedarikçilerimizin ürün kalitesiyle doğru orantılı olduğunun bilincinde, tedarikçilerimizle güçlü bir işbirliği sağlarız.
 • Müşterilerimizin ve pazarın, değişen ve gelişen isteklerini karşılayacak ürünleri araştırıp, geliştirerek müşteri memnuniyetini arttırırız.
 • Oluşabilecek hataları müşteriye ulaşmadan kaynağında tespit ederek gerekli önlemleri alırız.

 

Çevre Koruma ve Geliştirme Politikası

 • Gıda sektöründe önemli bir yere sahip olan şirketimizin faaliyetlerini; yasal yükümlülüklerimizi yerine getirerek çevreci bir anlayışla, çevresel etkilerimizi izleyerek, ölçerek, kontrol altında tutarak, sürekli iyileştirerek ve geliştirerek gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.

Temel ilkelerimiz:

 • Tüm çalışanlarımızı çevreyi ve doğal kaynakları koruma ve doğal yapıya saygı konularında bilinçlendirmek, teşvik etmek, eğitmek ve katılımı sağlamak.
 • Çevrenin korunması ve çevre kirlenmesinin azaltılması konusunda tüm kanun ve yönetmeliklere uymayı ve çevreye karşı duyarlı olmak.
 • Çevre kirliliğine neden olabilecek durumları tespit edip engelleyici ve koruyucu önlemler almak.
 • Atık miktarını ve enerji tüketimlerini azaltarak doğal kaynakları verimli şekilde kullanmak.
 • Tüm girdileri verimli kullanarak atıkların geri kazanılmasını sağlamak.